Ročník 2005

1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
V tomto období sa nekonala žiadna výstava.
V tomto období sa nekonala žiadna výstava.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.

Hlavný organizátor Mesto Piešťany.

Spoluorganizátori: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Balenologické múzeum Piešťany a triM, s.r.o. Bratislava. 

Odborný garant: Slovenská národná galéria. 

Kurátorky: Katarína Bajcúrová, Alexandra Kusá.

Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva kultúry SR.

Projekt vznikol za finančnej pomoci podpory PHARE.

Katalóg ku výstave.

23 autorov, z toho 3 ženy.

Juraj Bartusz - Žltý blesk 1995
Erik Binder - Potrebná wec 2005
Pavol Binder - Bez názvu 1995
Ján Hoffstädter - Tri v jednom 2004 MDF
Jozef Jankovič - Pokus o stretnutie
Juraj Meliš - Genius Loci 2002
Štěpán Pála - Vlna drevo 2005
Peter Roller - Stopy 2005
Peter Roller - Obydlie 2005
Andrej Rudavský - Kaplnka 1969
Martin Sedlák - Irma 2005
Rudolf Uher - Paralely 1967
Jana Želibská - Hodvábnik morušový1970
- PR 1
- Muža ažena 1995