Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z upa
autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.
Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

2013201120152014


 HORE DO NEBA, 2015, recykel Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

201320112015


 Hlava, kameň, drevo, kov  2013-14 Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

20152014


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


   Riman, keramika, 2013 Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

2014


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

20112012


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

20082015


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


 VLNA, kameň, kov Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

2015