Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z upa
autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.
   Náhla zmena, cín, reléf, 2013 Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

20152014


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

2011


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil


Paralely 1967 Náhodne vybraná socha
Ročníky, ktorých sa autor zúčastnil

2005