Ladislav Černý

autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.
autor

Žiadne informácie o autorovi.

Výstava sôch v období 2010 - 2020

Zrkadlo, oceľ, polychromovaná sadra, 2011 (2014)
Perla, kalená oceľ, polychromovaná sadra, drevo, 2013 ()
   Perla, kalená oceľ, polychromovaná sadra, drevo, 2013
Deti, oceľ, kalená oceľ, 2011 ()
   Deti, oceľ, kalená oceľ, 2011