Milan Lukáč

autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.
autor

Žiadne informácie o autorovi.

Výstava sôch v období 2000 - 2010

Singer komár, železo a bronz (2009)
 Singer komár, železo a bronz

Výstava sôch v období 2010 - 2020

BUBOBUBO LAVABO, 2014, železo, bronz (2015)
 BUBOBUBO LAVABO, 2014, železo, bronz
KRÁČAVEC, 2010, železo, bronz, sadra (2015)
 KRÁČAVEC, 2010, železo, bronz, sadra
KOZLIČ, 2012, bronz, (2/4 EA) (2015)
 KOZLIČ, 2012, bronz, (2/4 EA)
Stará mama, bronz, 1990 (2014)