Katarína ALEXYOVÁ FÍGEROVÁ

autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.
autor

Narodená v roku 1963.

http://katarina-alexyova-figerova.sk/zivotopis/