Štefan Belohradský

autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.
autor

30. 8. 1930 - 19. 4. 2012

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Belohradsk%C3%BD