Boris MOŤOVSKÝ

autor
Obsah stránky je momentálne v príprave. Fotografie a skoršie ročníky budú doplnené v blízkej dobe. Ďakujeme za pochopenie.
autor

Žiadne informácie o autorovi.

Výstava sôch v období 2010 - 2020

BIELY ROH, 2012, kameň, drevo (2015)
POZITÍV-NEGATÍV (pocta otcovi), 2010, kanadský orech, 180 cm (2015)
 POZITÍV-NEGATÍV (pocta otcovi), 2010, kanadský orech, 180 cm
KĽÚČE, 2012, drevo, kov (2015)